ဝိုးတဝါးအေတြးေတြ မီးေလာင္လို႔
အရိပ္ေတြ
အေယာင္အျဖစ္ ျငိမ္သက္ျပာက်လို႔
စိတ္မွာစြဲေနတဲ႔
စိတၱဇဟာ
တဆတ္ဆတ္တုန္ယင္ေနေတာ႔တယ္။ ။

ဘုန္းေနသြန္း
၂၀၀၈၊ ေဆာင္းရာသီ။