မီးခလုတ္ကို ဖြင္႔လိုက္ေတာ႔
အလြမ္းက ပြင္႔လာတယ္
အရိုးထိေအာင္ ေဝးကြာျခင္းမွာ
ႏွစ္ေယာက္အသံေတြ ျပာႏွမ္းခဲ႔ျပီလား။
သတိရတိုင္း အခါခါ ေဆးထိုးမွားတယ္
သစ္ကိုင္းထက္မွာ
သီခ်င္းက ငွက္ကေလးကို ျပန္ဆိုလို႔။
အေတြးထဲ
မင္းအေၾကာင္းေလး ေလလိုလြင္႔ေန
မင္းစိတ္ကူးေလး ငါျပန္ၾကားေန။
မ်က္ရည္ကို ဖြဲ ႔ဆိုလို႔ရမလား
အလြမ္းမွာ စြန္းထင္းေနတိမ္စိုင္မ်ား
သံသရာမွာ
သစ္ရြက္ေတြအဆက္ဆက္ေၾကြတယ္
သူ႔
မ်က္ဝန္းေတြကို ေမ႔လို႔မရဘူး။ ။

ဘုန္းေနသြန္း
၂၀၀၄