စိတ္ေတြေအးခဲေနပံုက

တစ္နယ္တစ္ေက်းက တယ္လီဖုန္းကို ေစာင့္ရသလို။


ထိုင္းမႈိင္း ၊ ဆြံ႕႕႔အ

အျပဳအမူထက္ျမမႈမ်ားနဲ႕ ေ၀းရာ။


တစ္ကိုယ္စာေတာင္ က်ဥ္းေျမာင္းခဲ႕တဲ႔ေန႔ေတြပဲ။


၀င္သက္ထြက္သက္မွာလည္း

မင္းက အလြတ္ရေနတဲ႔အသံ

က်က်နနေအာက္ေမ႔မႈေတြက

ျပန္မလာေတာ့မယ့္ အေငြ႕႔အသက္ေဟာင္းေတြေပါ့။


စိမ္းလန္းရာအရပ္မွာ မင္းတစ္ေယာက္ေပ်ာ္ေနမွာပါ

ကိုယ္႔မွာသာ

ေျခာက္ေသြ႔ရင္႔ေရာ္ေနတာေပါ့။


ေျပာရင္ယံုမလား

စီးေနတဲ႔ေသြးထဲမွာ

မင္းနာမည္ေလးက ကမၻာဦးပံုျပင္ပဲ။          ။

ေကမ်ိဳးျငိမ္း

IDEA magazine,2004

heart magazine က အယ္ဒီတာ ကုိေကၾကီးရဲ႕ကဗ်ာပါ။ ေအပရယ္ ၊ ၂၀၀၄ မွာပါတာျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။

Advertisements