အေတြးအေခၚက မ်က္လံုးေတြမွာလား

အမိုးမလံု အကာမလံု

လမ္းကေလးက မ်က္ရည္နဲ႔ စြတ္စိုေန။

ရာသီက

စံပါယ္သံေတြ ေျခာင္းေျခာင္းထလို႕။

ႏြယ္ရိပ္သစ္ရိပ္မွာ စိမ္းလန္းရမလား

ေနသာခ်ိန္အျပာဆီ

စိတ္ကူးစြန္ကေလး ေျခဦးတည္႕ရာ

လြင့္ေန။

ရာသီက

စံပါယ္သံေတြ ေျခာင္းေျခာင္းထလို႕။

သူ႕ကိုလြမ္းေတာ့ ဘယ္ဆီပ်ံသန္းရမယ္

မိုးတိမ္

ရင္ခုန္သံတစ္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္မိုးပြင့္ေၾကြ ၊

ဒီဘဝ ဒီမွ်ပဲ

ျဖတ္သြားျဖတ္လာ ႏွလံုးသားေလး နာဖ်ားခဲ့ပံု။   ။

ဘုန္းေနသြန္း

Faces Magazine; 2006

Advertisements