ဆည္းဆာ

တိမ္ေတြက လွလိုက္တာ

ႏွလံုးသားတေလ်ာက္လံုး ေမွ်ာ္ၾကည့္မိတယ္

စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သမွ် အဆိပ္ပင္

သီးပြင္႔ခဲ့သမွ်ဟာ အဆိပ္သီး

ဘ၀မွာ……

ကိုယ္္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သေလာက္ ျပန္ရိတ္သိမ္းရမယ္

ငါ႔မွာ ၀မ္းနည္းလို႔မဆံုးဘူး။    ။

ဘုန္းေနသြန္း

၁.၇.၂၀၀၉

Advertisements