ႏွလံုးသားရဲ႕ ကုန္းျမင္႔တစ္ခုမွာ

ဘယ္လိုသံေယာဇဥ္နဲ႔မွ မၾကည္႕မျမင္ႏုိင္ဘူး

ေဖာ္ကြာေ၀းဆည္းလည္းသံေလးတလြင္လြင္

မစိမ္းပင္နဲ႔ သံသရာအဆက္ဆက္ေ၀းခဲ႔လို႔မို႔

ငွက္ေမာင္ႏွံ ဟိုခင္တန္းဆီက

ေၾသာ္…. လြမ္းေအာင္ဖန္။     ။

ဘုန္းေနသြန္း

၁.၇.၂၀၀၉

Advertisements