တစ္ေယာက္တည္းေန႔

တစ္ေယာက္တည္းည

မင္းအေႀကာင္းကုိေတြးေတြးေနမိတာက

ရူ;ႏုိင္ေလာက္တဲ့အရာ

ငါ့မွာ

မင္းမရွိေတာ့တဲ့ေန႔စြဲေတြနဲ႔

မင္းမရွိေတာ့တဲ့မနက္ၿဖန္

မင္းမရွိေတာ့တဲ့ကဗ်ာအေရးအသားနဲ႔

မင္းမရွိေတာ့တဲ့ေန႔စြဲေတြကုိၿဖတ္သန္းလုိ႔

မင္းဆံႏြယ္ေလး အေ၀းမွာ

ရင္ခြင္ထဲၿပိဳက်ခဲ့ဖူးတ ဲ့မင္းကုိယ္သင္းရနံ႔နဲ႔

မင္းသနပ္ခါးနံ႔ေမႊးေမႊး

ေ၀းေန

ရစ္ေႏွာင္မိေလသမွ် သံေယာဇဥ္နဲ႔ တစ္စုံတစ္ရာကုိလြမ္းဆြတ္လုိ႔

ပတ္သက္ခဲံ့ဖူးသမွ် အတိတ္နဲ႔ တစ္စုံတစ္ရာကုိတမ္းတလုိ႔

စြန္းထင္းခဲ့ဖူးသမွ်

အတိတ္ဟာ အတိတ္အတုိင္းရွိပါေစ

အရိပ္ဟာ အရိပ္အတုိင္းရွိပါေစ

ငါ့အေႀကာင္းမပါေတာ့တဲ့ မင္းရဲ႔မနက္ၿဖန္ေတြမွာ

မင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိင္း ဖူးပြင့္ႏုိင္ပါေစ

မင္းအိပ္မက္တုိင္း လန္းဆန္းႏုိင္ပါေစ

မင္းအနာဂတ္တုိင္း ေမႊးပ်ံံႏုိင္ပါေစ

ငါ့ခ်စ္ၿခင္း၏ ဧရိယာၿပင္ပမွအရာရာ

မင္းတစ္ေယာက္မွာ ၿပည့္စုံႏုိင္ပါေစလုိ႔

ငါဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္ ။ ။

သုမင္းညဳိ

PEOPLE MAGAZINE,MARCH,2009

Advertisements