အရာရာျပီးဆံုးခဲ့ရျပီ
ဟိုး ….အေ၀းမွာ
အလြမ္းေတြ အျပည့္နဲ႔ပင္လယ္
ပင္လယ္ဆီကြယ္လုဆဲေန
ေနကိုကြယ္ထားတဲ့ တိမ္
အလြမ္းဟာတိမ္လိုေတာက္ခဲ့ေပါ့
ဒီလိုနဲ႔
မယ္ရယ္ေမာင္ရယ္ ေ၀းခဲ့ေပါ့ ။ ။

ဘုန္းေနသြန္း

Advertisements